HELIOS VENTILÁTOROK ÜZEMBE HELYEZÉSI RENDSZERE
2012. 10. 25-TŐL

Az üzembe helyezési rendszer célja
1. Szervezett, országos szervizhálózat kialakítása
2. A hazai telepítési és alkalmazási hibák minél nagyobb arányú kizárása.
3. A végfelhasználó számára minél nagyobb „kihasználható” jótállási idő biztosítása
4. Az üzembe helyezés, mint tételesen kalkulálandó, és szakértő módon elvégzendő
munkafázis hazai kultúrában való elterjesztése.
5. A folyamatosan fejlesztett üzembe helyezési rendszerből adódó munkakapcsolatokon és a
szintén folyamatosan javított, aktualizált árudokumentáción keresztül a hazai szerelési
kultúra általános segítése, javítása.

Az üzembe helyezés értelmezése
Az üzembe helyezés a teljes légtechnikai rendszer felszerelése és kiépítése után az a szakértői
munka, melynek kapcsán a berendezés telepítése, illetve karbantartása utáni első bekapcsolása
előtt meggyőződünk az üzem biztonságos, kárkeletkezés mentes voltáról, majd a megfelelő idejű
próbaüzemben ellenőrizzük a működés alapvető paramétereinek megfelelőségét.

AZ ÜZEMBE HELYEZÉS NEM TARTALMAZZA A BERENDEZÉSEK SZERELÉSÉT,BEKÖTÉSÉT.

Az üzembe helyezés kiterjed viszont a mechanikai szerelés, kábelezés, bekötés,
védőberendezések ellenőrzésére, a védelmi berendezések beállítására, esetlegesen a
programozandó HELIOS berendezések felprogramozására, paraméter-beállítására.
A próbaüzem az üzembe helyezés része. Üzembe helyezendő termékek üzembe helyezési
procedúra előtti használata, kipróbálása esetén a jótállás érvényét veszti!
Üzembe helyezést csak a végleges gépészeti és villamos szerelést () követően lehet lefolytatni.

Az üzembe helyezés megtagadása
A HELIOS szakszerviz fentiektől eltérő esetekben megtagadja a kiszállást, vagy az üzembe
helyezés megkezdését.
Az üzembe helyezés megkezdését a szakszerviz megtagadhatja továbbá akkor is, ha a termék
nyilvánvalóan sérült, korrodált, elévült, használt, vagy jogosulatlan által kipróbáltatott. Ez utóbbi
esetek egy részében a termék szakszerviz által végzett teljes körű műszaki átvizsgálása, javítása
és elfogadása esetén az üzembe helyezés elvégezhető. Ez esetben e műszaki átvizsgálás, javítás
egyedi szerződés és díjazás alapján történik.

Véglegesen megtagadható az üzembe helyezés akkor, ha a szándékolt alkalmazásra a
kiválasztott berendezés alapvetően alkalmatlan.

Az üzembe helyezés lezárása
Az üzembe helyezés csak az esetben lehet sikeres és akkor zárható le aláírt jegyzőkönyvvel és az
üzembe helyezés jótállási jegyen történő bejegyzésével, ha a szerelés, a műszaki környezet és az
üzem minden szempontból megfelelő.
Ha a szakszerviz hibát (hibákat) talál, akkor erről jegyzőkönyvet vesz fel, felszámolja a
kiszállási- és a munkadíjat és levonul a kijavításig. A munka megrendelőjének a hibák
kijavításáról szóló jelzése után maximum 5 nappal a szakszerviz újból megkísérli az üzembe
helyezést.
Az üzembe helyezés sikeres lezárta esetén a szakszerviz kiállítja, illetve módosítja a jótállási
jegyet, lezárja az üzembe helyezési munkalapot és jegyzőkönyvet és elkészíti a pénzügyi
elszámolást.
A HELIOS termékcsoportjai az üzembe helyezés alapján:
– A termékek között nagy számban található, olyan mozgó alkatrész nélküli, biztonsági
feladatoktól független termék, amely helyes telepítés esetén gyakorlatilag korlátlan
élettartammal rendelkezik és a nagy számban értékesített, nem nagy értékű berendezések,
amelyek beépítése megfelelő műszaki hozzáértés mellett elvégezhető. Ezen termékek az „I”
üzembe helyezési csoportba tartoznak.
– Az egyedi gyártású, vagy ritkán értékesített és nagyértékű termékek a HELIOS
SZAKSZERVIZ ÁLTAL KÖTELEZŐEN ÜZEMBE HELYEZENDŐK, ezen termékek
a „K” üzembe helyezési csoportba tartoznak.

Az egyes üzembe helyezési eljárások, jótállási feltételek:

„I” üzembe helyezési csoport
Ezen termékek a képviselettől az alábbi dokumentumokkal együtt indulnak el:
– Színtelen irattasak „DOKUMENTÁCIӔ felirattal, használati útmutatóval
– A 151./2003 Kormányrendeletnek és az Európai szokásoknak megfelelő, vásárlástól
számított 24 hónap jótállásról szóló jótállási jegy.

Ezen termékekhez a képviselet a kereskedelmi hálózaton keresztül a telepítési, alkalmazási,
karbantartási utasítás mellett azonnal jótállási jegyet ad ki, melyet a kereskedők, illetve
kivitelezők töltenek ki.

Ezen termékek nem helyezendők üzembe, s ezekre a vásárlástól számított 24 hónap jótállást
biztosítunk.

„K” üzembe helyezési csoport
Ezen termékek a képviselettől az alábbi dokumentumokkal együtt indulnak el:
– Jól látható, figyelemfelhívó, PIROS színű irattasak, KÖTELEZŐ ÜZEMBE HELYEZÉS
felirattal,
– Használati útmutató
– Üzembe helyezési megrendelőlap (a termék üzembe helyezésének megrendelése online is
megtehető a www.helios.hu weboldalon keresztül)

A terméket a felszerelés után csak a HELIOS szakszerviz jogosult üzembe helyezni, és egyedi
azonosítóval ellátni.

Az üzembe helyezést írásban/online kell a HELIOS szakszervizek egyikénél megrendelni.
A megrendelést követő 36 órán belül (munkanapokon) a HELIOS szakszerviz felveszi a kapcsolatot a megrendelővel.

A szakszerviz nem megfelelő telepítés, vagy alkalmazási szándék esetén levonul, és az üzembe
helyezési folyamatot felfüggeszti a hibák kijavításáig.

Sikeres üzembe helyezéssel egyidejűleg a HELIOS szakszerviz kiállítja a végfelhasználó nevére
szóló jótállási jegyet, mely az üzembe helyezéstől számított 24. hónap lejártáig érvényes.

A „K” TERMÉKCSOPORTNÁL AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ELMARADÁSA ESETÉN A
HELIOS ELUTASÍTJA A JÓTÁLLÁSI IGÉNYT. (A termékszavatosságra vonatkozó
kötelezettségek természetesen ekkor is megmaradnak.)

Az üzembe helyezés díja
Egyszeri üzembe helyezés a „K” termékcsoportnál a kiszállási költség kivételével díjtalan. A
kiszállást nem kíséreljük meg a termékárban kalkulálni, mert az általában nem lenne igazságos
(pl. kis távolságban végzett több termék egyszeri kiszállással történő üzembe helyezése). Ezért
csak a szakértői, üzembe helyezési munka a termék kapcsolt szolgáltatása.

A Kamleithner Budapest Kft. 2014. 03. 19-től érvényes kiszállási díjai (egy irányba, Bp. 0-km-kőtől számítva):
– 0-30 km-es távolságban: bruttó 9.000,- /alkalom
– 30-120 km-es távolságban: bruttó 19.000,- /alkalom
– 120 km feletti távolság esetén: bruttó 32.000,- /alkalom

Meghiúsult üzembe helyezés esetén a kiszállási költség, illetve a helyszínen töltött idő kalkulált
díja számlázásra kerül.

– Várakozási díj (amennyiben a kollégának van rá lehetősége) 5.000,- Ft +ÁFA /minden megkezdett óra
– Szerelési díj (amennyiben kollégánk vállalja, anyagköltség nélkül): 10.000,- Ft +ÁFA /minden megkezdett óra

Az „I” csoportba sorolt termékeknél a HELIOS szakszerviznél rendelt üzembe helyezések egyedi
ajánlat/megállapodás szerint történnek. Ezeknél a termékeknél tehát a termékár nem tartalmaz
többletszolgáltatást.

A HELIOS Szakszerviz hálózata
A Szakszerviz hálózat azonos a Képviseleti hálózattal.

A jótállás kiterjesztése karbantartási szerződéssel
A 2003. tavaszán hirdetett, karbantartási szerződésekkel összefüggő jótállást érintő plusz
kiterjesztés továbbra is érvényben van.

Így tehát szakszerviz által végeztetett, szerződéssel bizonyítható, kielégítő karbantartás esetén a
jótállást az üzembe helyezéstől számított 36 hónapig kiterjesztjük. E kiterjesztést a
vezérképviselet egyedi megállapodás és előzetes bejelentés alapján adja meg